Hela Dig

Yoga i traditionen av T Krishnamacharya, vidareförmedlad av hans son TKV Desikachar.

Yoga ger smidighet, styrka, uthållighet, fokus, koncentration och medveten närvaro.

Massage ger avslappning, återhämtning och är förebyggande.

Senaste Nytt